Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlášení »  |  Registrace »

Můžete vyhrát jeden ze tří kosmetických balíčeků v hodnotě 2 000 Kč

Toto je reklamní sdělení. Redakce Doma.cz neovlivňuje jeho obsah.

Soutěžte s Mary Kay!

mary kay
zdroj: oficiální zdroj mary kay
aktualizováno 25.11.2014, 15:18 | 24.11.2014, 00:00 | Komerční článek
Reklamní sdělení

Můžete vyhrát jeden ze tří kosmetických balíčeků v hodnotě 2 000 Kč

Nezávislými kosmetickými poradkyněmi Mary Kay mohou být všechny typy žen.
 

Zdravotní sestřičky, ženy v domácnosti, učitelky, studentky i ženy na vysokých pozicích, ty všechny využily příležitost k podnikání, kterou nabízí Mary Kay. Tyto ženy baví prodávat přípravky Mary Kay® protože systém přímého prodeje je nastaven tak, aby byl v souladu s jejich každodenním životem. Některé z nich podnikají s Mary Kay na částečný úvazek, zatímco pro některé je podnikání s Mary Kay hlavním zdrojem příjmu. Některé využívají k oslovení zákaznic technologie a sociální sítě, zatímco jiné upřednostňují osobní setkání. Každá nezávislá kosmetická poradkyně může řídit své podnikání způsobem, který nejlépe vyhovuje jejímu životnímu stylu.
 

mary kay
(Foto: oficiální zdroj)

 

Mary Kay Ash založila společnost Mary Kay v roce 1963 s devíti nezávislými kosmetickými poradkyněmi, s podporou své rodiny a se snem poskytovat ženám příležitost osobního růstu a finanční nezávislosti. Těchto devět žen položilo základ pro více než 3 milióny žen po celém světě, které jsou dnes nezávislými kosmetickými poradkyněmi Mary Kay. V dnešní době jsou přípravky Mary Kay® prodávány ve více než 35 zemích světa a roční velkoobchodní obrat přesahuje 3 miliardy dolarů.
 

Přípravky a trendy se během padesáti let změnily, ale model podnikání Mary Kay zůstává stejný. Všechny nezávislé kosmetické poradkyně získávají přípravky Mary Kay® od společnosti za velkoobchodní ceny, a poté je prodávají přímo zákaznicím za maloobchodní ceny.
 

mary kay
(Foto: oficiální zdroj)

 

Zatímco všechny nezávislé kosmetické poradkyně Mary Kay mohou vydělávat peníze prodejem přípravků svým zákaznicím, některé z nich touží maximalizovat svůj výdělečný potenciál a postoupit na jednu z vedoucích pozic. Mohou se stát nezávislou Sales Director anebo nezávislou National Sales Director a získat tak vyšší odměny. S modelem podnikání od Mary Kay si každý může vybrat, jakého finančního cíle chce dosáhnout.
 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:

Kde se nachází hlavní centrála společnosti Mary Kay?

a) Seattle
b) New York
c) Dallas
 

Své odpovědi zasílejte na adresu soutez@doma.cz a to nejpozději do 30.11.2014.

Nápovědu naleznete na stránkách naší společnosti Mary Kay
 

O společnosti Mary Kay

Neodolatelné přípravky. Pozitivní dopad na společnost. Možnost odměn. To vše nabízí Mary Kay již více než 50 let. Se třemi miliony nezávislých kosmetických poradkyň a s ročním velkoobchodním obratem přesahujícím 3,5 miliardy dolarů na celém světě patří Mary Kay mezi největší kosmetické společnosti fungujících na principu přímého prodeje. Přípravky Mary Kay jsou prodávány ve více než 35 zemích po celém světě. Pro více informací nebo pro nalezení nezávislé kosmetické poradkyně ve vašem okolí, navštivte www.marykay.cz.

 

HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu Doma.cz o kosmetické balíčky společnosti Mary Kay
__________________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže o kosmetické balíčky Mary Kay (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 24.11.2014
na internetových stránkách http://doma.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@doma.cz nejpozději do 30.11.2014 (včetně). Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Mary Kay“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://doma.cz a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny.
4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, budou po skončení Soutěže vylosováni tři (3) výherci, z nichž každý obdrží kosmetický balíček Mary Kay v hodnotě 2000,- Kč.
6. Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách http://doma.cz Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
7. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Výherci nemohou požadovat místo ceny vyplacení hotovosti ani poskytnutí jiného než uvedeného zboží. V případě nepředvídaných okolností si CET 21 vyhrazuje právo poskytnout výhercům namísto cen uvedených v odst. 5 náhradní ceny obdobného typu.
9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
11. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21 anebo spolupořadateli Soutěže.
12. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://doma.cz.


V Praze dne 24.11.2014

___________________________________
Petr Horák, ředitel sekce nových projektů

 

 
0 hlasů
Vaše hodnocení

Přidat názor

Ke článku nejsou žádné komentáře