Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlášení »  |  Registrace »

Máte doma dítě školního věku? Mluvíte s ním na téma šikana? Máte pocit, že vašeho dítěte se to netýká? Možná ano, ale co když to tak není?

Šikanují vám dítě? Poznejte to na jeho chování

Šikana
zdroj: Thinkstockphotos Šikana
aktualizováno 02.09.2015, 15:32 | 02.09.2015, 15:32 | Doma.cz/trm/policie.cz

Máte doma dítě školního věku? Mluvíte s ním na téma šikana? Máte pocit, že vašeho dítěte se to netýká? Možná ano, ale co když to tak není?

Co je to vůbec šikana?


• jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí,
 

• zahrnuje jak fyzický útok v podobě bití, poškozování věcí druhé osobě, tak i útok slovní v podobě vydírání, nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování,
 

• většina případů šikany mezi dětmi se odehrává ve škole, na cestě do školy nebo ze školy, případně v okolí bydliště,
 

• nebezpečí šikany spočívá především v závažnosti, dlouhodobém působení a s tím souvisejících následcích v oblasti duševního a fyzického zdraví.


Druhy šikany


1. Fyzická agrese - agresor používá k šikanování oběti fyzické násilí, popřípadě předměty, kterými učiní útok důraznějším (baseballová pálka, batoh apod.).
 

2. Slovní agrese a zastrašování - agresor oběti vyhrožuje fyzickým útokem, zastrašuje, nadává jí, vysmívá se nebo jí zastrašuje.
 

3. Krádeže, ničení a manipulace s věcmi - agresor oběti ničí a odcizuje věci nebo si věci půjčuje a vrací je znehodnocené (zejména tužky, celý penál a jiné školní pomůcky).
 

4. Násilné a manipulativní příkazy - agresor nutí oběť k různým nepříjemným činnostem a úkolům (např. psát za někoho domácí úkoly, nosit a odevzdávat svačinu či kapesné).

 


Kdo bývá dětskou obětí šikany?


• Dítě, které se neumí nebo nemůže bránit.
• Dítě, které se jakýmkoliv způsobem odlišuje od očekávaného průměru (nosí brýle, přestěhovalo se, má nadváhu apod.)
• Dítě fyzicky slabé, popř. uzavřené, které těžko navazuje osobní kontakt s ostatními dětmi.
• Dítě duševně zaostalejší, popř. pomalejší v uvažování.
• Dítě jiné barvy pleti, často příslušník národnostní menšiny.
• Dítě nadprůměrně duševně vybavené, dětský genius.
Jaké následky může mít šikanované dítě?
• V dlouhodobém horizontu může šikana vést k poškození fyzického a psychického zdraví.
• Poškození bývají mnohdy nevratného charakteru, osobnost jedince je narušena dříve, než se stačila plně rozvinout.
• Dochází k přetrhání citových vazeb na své nejbližší.
• Ponižování lidské důstojnosti vedoucí ke ztrátě důvěry k autoritám, která je doprovázená ztrátou iluzí o celé společnosti, která nedokáže garantovat alespoň minimální ochranu před násilím slabým a bezbranným jedincům společnosti.

 

Varovné signály pro rodiče!

• Za dítětem domů nedochází žádný spolužák ani kamarád.
 

• Dítě je zaražené, smutné a nemluví o tom, co se děje ve škole.
 

• Špatně usíná, zdají se mu hrůzostrašné sny, křičí ze spaní.
 

• Dochází ke zhoršení prospěchu, je nesoustředěné a často bez zájmu.
 

• Před odchodem do školy nebo při příchodu ze školy si dítě stěžuje na zdravotní problémy.
 

• Dítě často navštěvuje lékaře - má zvýšenou absenci, někdy i neomluvené hodiny.
 

• Do školy a ze školy chodí oklikami, může chodit i za školu.
 

• Domů přichází s roztrhaným oblečením, poškozenými školními pomůckami nebo bez nich.
 

• Často potřebuje peníze, ztrácí kapesné, kupuje fiktivní školní pomůcky a neplatí obědy.
 

• Dítě může chodit domů hladové, přestože dostává svačiny a má zajištěné obědy ve škole.
 

• Nedokáže přesvědčivě vysvětlit svoje zranění.
 

• Nechce chodit na tělesnou výchovu, má odřeniny, škrábance nebo řezné rány, které se nedají uspokojivě vysvětlit.


• Je osamocené, s nikým se nebaví, nemá kamaráda, má často smutnou náladu, působí nešťastně a ustrašeně, stává se uzavřeným.


• Dítě trpí poruchami soustředění, je smutné natolik, že se u něj může vyvinout patologický smutek - deprese.
 

• Vyhrožuje sebevraždou nebo se o ní dokonce pokusí.


Jak mají rodiče postupovat a co mohou při podezření na šikanu dělat!


• Především ujistěte své dítě, že jste zcela na jeho straně, má vaši plnou podporu a může se spolehnout na vaši ochranu.
• Zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce informací.
• Požádejte o pomoc ostatní členy rodiny.
• V případě vážného fyzického napadení nechte své dítě odborně ošetřit a neposílejte ho následující dny do přímého kontaktu s předpokládanými útočníky.
• Obraťte se na školu, nebojte se o šikaně promluvit otevřeně, např. na třídní schůzce, možná nebudete sami.

 

 

ČTĚTE TAKÉ:

Pomoc, náš prvňáček se ještě pořád počůrává!
Šikana na vzestupu! Rady pro rodiče
10 důvodů, proč roste agresivita u dětí. Váš názor?


• Máte-li na ni podezření, spojte se s ředitelem školy nebo s třídním učitelem. Pokud podáváte písemnou žádost nebo stížnost, mějte schovanou kopii dopisu.
• Trvejte na osobní schůzce a neřešte celou záležitost pouze telefonicky.
• Nebojte se požádat ředitele o přeložení dítěte do jiné třídy, případně školy. Zkuste si ověřit poměry, které vládnou na jiné škole.
• Pokud s vedením školy nenajdete společné řešení, nevzdávejte to, obraťte se na příslušný školský úřad nebo na školní inspekci.
• Nechtějte po svých dětech, aby byly statečné a vrátily to, co se jim stalo. Nemají na to sílu a řešení to není. Jednejte bez prodlení sami.
• Pomozte svému dítěti zvládnout psychickou zátěž a informujte ho, jak se vyhnout nebezpečným situacím (např. co odpovědět, jak reagovat na provokace a jak zvládnout situaci v případě ohrožení).
• V případě důvodného podezření na páchání trestné činnosti na vašem dítěti informujte neprodleně Policii ČR.

 
1 hlasů
Vaše hodnocení

Přidat názor

Ke článku nejsou žádné komentáře