Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlášení »  |  Registrace »

Přichází období, kdy se děti vrací do školních lavic, některé z nich tam jdou úplně poprvé. Současně je to ale i ideální doba, kdy se začít věnovat přípravě předškoláků, aby měli dobrý start do školy a do života.

Aby váš prvňáček nezaostával: Co při vývoji předškoláka nepodcenit?

Pohyb
zdroj: oficiální zdroj Pohyb
aktualizováno 29.08.2017, 16:29 | 29.08.2017, 16:29 | doma.cz

Přichází období, kdy se děti vrací do školních lavic, některé z nich tam jdou úplně poprvé. Současně je to ale i ideální doba, kdy se začít věnovat přípravě předškoláků, aby měli dobrý start do školy a do života.

Naneštěstí mnoho rodičů přípravu podceňuje a volný čas svých dětí neřeší zrovna ideálně – pustí jim například televizi, tablet či počítač a nechá je, ať se zabaví po svém. Dítě tak sedí, nehýbe se a často tráví až 6 hodin denně u obrazovky. V prvních třídách tak přibývá dětí s vadami řeči, poruchami pozornosti, řada z nich je méně manuálně zručná a má častěji potíže při psaní a čtení.

 

Chybí jim pohyb

 

Pohyb je základně propojen s rozvojem centrální nervové soustavy a osobností dítěte. V předškolním věku dítě skrze pohyb poznává samo sebe, své schopnosti a dovednosti. Ostatně to potvrzuje i rodinná terapeutka Mgr. Irena Teichmanová s tím, že pokud se dítě nehýbe, může to mít i vliv na nástup do první třídy. „Nedostatek pohybových a sociálních zkušeností může mít na vývoj a zrání dítěte negativní vliv, dítě tak může být na školní docházku nedostatečně připraveno,“ uvádí terapeutka. Dítě může mít například vady řeči, poruchy pozornosti nebo být méně manuálně zručné. Sečteno a podtrženo – díky pohybovým aktivitám si osvojuje řadu nezbytných dovedností, které využije nejen ve škole, ale i v běžném životě.

 

Dítě s tabletem
(Foto: oficiální zdroj)

 

Možné následky nedostatku pohybu u dětí


• vady řeči
• poruchy pozornosti
• menší manuální zručnost
• častější potíže při psaní a čtení
• osobnostní nevyzrálost


Se sportem můžete začít už u nejmenších dětí. Zkuste například kurzy kojeneckého plavání, pro rozvoj rovnováhy, koordinace, vytrvalosti i síly u batolat se zas skvěle hodí jízda na kole. „Ještě, než dítě dostane kolo, je vhodné mu pořídit odrážedlo, na kterém se naučí alespoň základní principy jízdy. Na odrážedle navíc může jezdit už přibližně od dvou let. V momentu, kdy přijde na řadu samotné kolo, je lepší začít s přídavnými kolečky, která pomohou s balancem, a ratolest tak neodradíte hned na začátku neustálými pády,“ radí Lukáš Fiala z e-shopu Funbaby.cz.


Na rozvoj motoriky a pohybového rozsahu je pak skvělým sportem tanec. Zajistí dítěti přiměřenou míru pohybu, a navíc láska k tanci má velkou šanci vydržet až do dospělosti. Dnes už řada center nabízí taneční přípravu pro nejmenší, kde se děti postupně naučí základní principy tance a rozvinou i cit pro rytmus.


V předškolním věku lze už začít s pravidelnějšími tréninky a rozvojem síly a dynamiky. Dobrou průpravu nabízí například lehká atletika. Aby děti trénink bavil, je vhodnější zpočátku volit spíše formu hry a běh či skoky trénovat na různých opičích drahách.

 

Pohyb
(Foto: oficiální zdroj)

 

Závodnická kariéra počká

 

Bylo by však škoda vzít dětem nadšení ze sportování příliš brzkou specializací, kdy je na prvním místě dril a výkon. Mnohem rozumnější je dopřát jim nejprve všeobecnou pohybovou průpravu, která respektuje jejich psychomotorický vývoj, a navíc je hravá a zábavná.

 

„V posledních letech bylo „módní“ dávat děti už ve 3 nebo 4 letech na některý z úzce specializovaných sportů – nejčastěji fotbal, hokej, balet, judo, golf, tenis… Někdy také hrál při výběru větší roli zájem rodiče než dítěte. Dospělí si tím tak trochu plnili své sny – třeba o vlastní neuskutečněné sportovní kariéře, anebo viděli v pohybově nadaném potomkovi budoucího slavného olympionika. Ale tréninky se v těchto případech zaměřují převážně na daný sport, pohybová průprava je často upozaděna nebo neprobíhá vůbec, a dětem pak chybí základní pohybové dovednosti,“ upozorňuje Kristýna Přibylová z centra Monkey´s Gym.


Pro dítě má brzká specializace na jednu sportovní disciplínu hned několik negativních důsledků. Především dochází k jednostranné pohybové zátěži i celkovému přetěžování pohybového aparátu v příliš raném věku. Zároveň se malý „závodník“ již odmalička ocitá pod psychickým tlakem, kdy musí příliš přemýšlet nad svými sportovními výkony, úspěchy či neúspěchy, a vytrácí se samotná radost z pohybu. Velmi brzy tak může dojít k vyhoření, kdy dítě přestane sport bavit nebo k němu dokonce získá averzi.

 

ČTĚTE TAKÉ:

15 tipů, jak se hýbat s dětmi, když je venku ošklivo
10 důvodů, proč roste agresivita u dětí. Váš názor?
Máte doma otesánka? Tři prohřešky rodičů na dětech
Tráví vaše dítě hodiny u internetu? RADY PRO RODIČE


Podpořte ho…

 

Každý rodič může svoje dítě v předškolním věku podpořit a tím mu může pomoci dobře zvládnout pozdější adaptaci na školu. Když se dítě hýbe, rozvíjí i svůj rozum – musí totiž objevovat a zvládat nové úkony, přichází do styku s neznámými věcmi, zkoumá, jak co funguje, je nuceno pro nové předměty používat i nová slova a obohacovat tak svou slovní zásobu. Důležitá je i hra s dalšími dětmi – při ní se učí empatii, spolupráci s ostatními a tomu, aby umělo na nejrůznější podněty adekvátně zareagovat.

 

Cvičení miminek
(Foto: oficiální zdroj)

 

Je dítě na školu dost zralé?

 

Podle dětské psycholožky Ireny Teichmanové mluvíme o tzv. školní zralosti v souvislosti se vstupem do školy. „Zjednodušeně řečeno jde o to, zda dítě dosáhlo takového stupně vývoje, aby školní docházku bez větších obtíží zvládlo,“ říká Teichmanová.
 

To, jak dítě obstojí v novém prostředí bez podpory rodičů a zvládne nároky školního světa, závisí podle ní také na tom, jak vyzrálá je jeho samostatnost a sebedůvěra. „Hovoříme o sociální a emocionální zralosti dítěte. Každé dítě je jiné. Některé děti jsou nebojácné, radostné a nezaleknou se překážek. Jiné mohou být spíše ostýchavé, snadno se rozpláčou, každý neúspěch těžce nesou. Podporovat dítě v jeho samostatnosti a budovat jeho sebedůvěru je tedy důležitá součást předškolní přípravy,“ upozorňuje Teichmanová.


Ideální je také nabízet dítěti možnosti, jak rozvíjet a trénovat sociální dovednosti. To znamená, že dítě vydrží určitou dobu bez rodičů, v jiném prostředí i s jinými dětmi a dokáže respektovat cizí autoritu. Trénuje svoje schopnosti začlenit se do skupiny vrstevníků, umí s nimi komunikovat a spolupracovat a také dodržuje dohodnutá pravidla. Tyto sociální dovednosti jsou klíčové pro to, aby se dítě dokázalo ve škole zapojit do skupiny vrstevníků a nezažívalo pocit frustrace a osamění.

 

Sportovec
(Foto: oficiální zdroj)


U prvňáčků vázne koordinace pohybů…

 

Před vážnými problémy u dětí v předškolním věku varuje i Mgr. Lucie Roubová, učitelka 15. základní školy v Plzni, a přináší tak cenný pohled z běžné praxe: „Poslední dobou pozoruji mezi prvňáčky stále rostoucí procento dětí, u kterých vázne základní koordinace pohybů. Oslabená hrubá motorika má vliv i na nižší obratnost mluvidel. Velmi se zvýšil počet dětí, které mají nějakou vadu řeči – nejčastěji jde o „patlavost“ - děti vyslovují špatně jednu, často i více hlásek,“ připouští Roubová.

 

Kvůli váznoucí hrubé motorice pokulhává i ta jemná - děti si neumějí zavázat tkaničku, mají obtíže například při stříhání či lepení papírů. Nedostatky se projevují i jinde - horší koordinace těla se pak často objevuje spolu s problémy v grafomotorice, proto děti neumí správně uchopit tužku a adekvátně ji přitlačit k papíru. „Z mé 20leté praxe je zřejmé, že děti, které během svých prvních šesti let navštěvovaly pohybové kroužky a kterým rodiče věnují svůj čas na společnou hru, čtení, vyprávění, apod., mají v první třídě daleko lepší start,” upozorňuje Roubová.

 

Řešení na dosah…

 

Na to, aby byli předškoláci na školu dobře připraveni, je třeba myslet s předstihem a zapojovat do vašich aktivit hravé metody rozvoje pohybové inteligence. „Věříme, že tělesná cvičení jsou prostředkem celkového rozvoje dítěte. Podle našeho třídimenzionálního přístupu k učení dětí se v každé lekci snažíme podporovat kromě pohybové zdatnosti také rozumový a sociální rozvoj dětí. Každá oblast procesu učení pomáhá dětem mimo jiné i ke školní zralosti a celkové dobré připravenosti na důležitý přechod z mateřské do základní školy,“ vysvětluje MUDr. Jana Mašátová z pohybového centra The Little Gym.

 

Cvičení pro děti
(Foto: oficiální zdroj)

 

Cvičením k sebevědomí i dovednostem

 

Třídimenzionálního přístupu k pohybové výchově dětí myslí na tři podstatné dimenze vývoje – pohybové, myšlenkové a socializační, které se propojují a tvoří tak funkční celek. Speciální cviky a hry mají rozvíjet hrubou i jemnou motoriku a současně stimulovaly rozvoj myšlení a podporovaly jeho sociální dovednosti. Tím se zlepší jejich obratnost, zdokonalí se koordinace pohybů a jejich celková zdatnost. Je při tom třeba děti správně motivovat. „Dodávat jim odvahu nebát se nových věcí a zkoušet, co jejich tělo dokáže. Ale postupujte jen tak, aby děti cvičení bavilo a společně jste budovali jejich zdravé sebevědomí a houževnatost,“ doporučuje Jana Mašátová.

 

„Cviky na prostorovou koordinaci typu podlez pod, oběhni okolo, skoč do menší obruče a míč dej do větší představují v pohybu skryté předmatematické představy, které děti potřebují znát, než začnou školní docházku. Rytmizací cviků za doprovodu říkanek zase děti trénují krom pohybu i řeč,“ vysvětluje Mašátová. „Mezi jednotlivými cvičebními jednotkami musí vydržet chviličku sedět, dávat pozor a zkoušet si zapamatovat jednotlivé sekvence cviků. Přitom musí odolat pokušení si hned cvik zkusit, to mohou až poté, co skončí výklad,“ doplňuje Mašátová. A výsledek? Ve škole se s větší pravděpodobností dokáží lépe soustředit a porozumět pokynům učitele, lépe si je zapamatují, neztratí záhy zájem a u činnosti vydrží.

 

Sledujte speciál Zpátky do školy na Tn.cz.

0 hlasů
Vaše hodnocení

Přidat názor

Lenka 11:26 11.11.2017
Hezký den, děkuji za článek. Podle mě je důležité všechno tohle nepodcenit již na začátku, takže je potřeba, aby měly děti už jako malé dostatek hraček, které souvisejí s pohybem. Podívejte se na tento článek: https://ona.idnes.cz/cviceni-s-detmi-miminko-kojen... A pokud chcete nějakou ukázku hraček spojených se sportovními aktivitami, pár jich najdete tady: https://ona.idnes.cz/cviceni-s-detmi-miminko-kojen... Tak snad se vám článek bude hodit.