Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlásit »  |  Registrace »

Může plyšák pomáhat zlepšovat životy? Díky společnosti Mary Kay ano! A ještě je to skvělý vánoční dárek!

Toto je reklamní sdělení. Redakce Doma.cz neovlivňuje jeho obsah.

ZNÁME VÝHERCE druhého kola s Mary Kay

miki a kimi
zdroj: oficiální zdroj miki a kimi
aktualizováno 01.12.2014, 00:00 | 01.12.2014, 14:17 | Komerční článek
Reklamní sdělení

Může plyšák pomáhat zlepšovat životy? Díky společnosti Mary Kay ano! A ještě je to skvělý vánoční dárek!

Plyšový tučňák MiKi se stal patronem charitativních aktivit Mary Kay a představuje symbol naděje a dobrých skutků. Již od chvíle, kdy se probudil na ledové kře uprostřed oceánu a procestoval s kamarády celý svět, je jeho život plný dobrodružství. A aby na to MiKi nebyl sám, Mary Kay mu našla kamarádku KiMi a oba teď zaštiťují charitativní aktivity společnosti Mary Kay.


Své vlastní plyšové tučňáky MiKi a KiMi si může každý zakoupit u své nezávislé kosmetické poradkyně za 250 Kč a koupí přispěje částkou 55 Kč na Fond ohrožených dětí v ČR nebo 2 € na občanské sdružení Orin Panacea v SR.

Tímto úžasným dárkem uděláte radost nejen dětem ve svém okolí, ale i dětem, které to potřebují.


O společnosti Mary Kay

Neodolatelné přípravky. Pozitivní dopad na společnost. Možnost odměn. To vše nabízí Mary Kay již více než 50 let. Se třemi miliony nezávislých kosmetických poradkyň a s ročním velkoobchodním obratem přesahujícím 3,5 miliardy dolarů na celém světě patří Mary Kay mezi největší kosmetické společnosti fungujících na principu přímého prodeje. Přípravky Mary Kay jsou prodávány ve více než 35 zemích po celém světě. Pro více informací nebo pro nalezení nezávislé kosmetické poradkyně ve vašem okolí, navštivte www.marykay.cz.
 

VÝHERCI MINULÉHO KOLA JSOU:

Ludmila Janečková, Chvalčov
Jana Štěpničková, Teplice
Helena Pětivoká, Hradec Králové
HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu Doma.cz o kosmetické balíčky společnosti Mary Kay
________________________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže o kosmetické balíčky Mary Kay (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 01.12.2014
na internetových stránkách http://doma.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@doma.cz nejpozději do 07.12.2014 (včetně). Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Mary Kay 2“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://doma.cz a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny.
4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, budou po skončení Soutěže vylosováni tři (3) výherci, z nichž každý obdrží kosmetický balíček Mary Kay v hodnotě 2000,- Kč.
6. Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách http://doma.cz Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
7. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Výherci nemohou požadovat místo ceny vyplacení hotovosti ani poskytnutí jiného než uvedeného zboží. V případě nepředvídaných okolností si CET 21 vyhrazuje právo poskytnout výhercům namísto cen uvedených v odst. 5 náhradní ceny obdobného typu.
9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
11. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21 anebo spolupořadateli Soutěže.
12. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://doma.cz.


V Praze dne 01.12.2014

___________________________________
Petr Horák, ředitel sekce nových projektů

 

 
3 hlasů
Vaše hodnocení

Přidat názor

Ke článku nejsou žádné komentáře