Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlásit »  |  Registrace »

HERNÍ ŘÁD

HERNÍ ŘÁD internetové soutěže portálu Doma.cz o produkty značky Coolpad

Únorová soutěž
zdroj: doma.cz Únorová soutěž
aktualizováno 01.02.2016, 21:13 | 01.02.2016, 10:10 | doma.cz

HERNÍ ŘÁD

internetové soutěže portálu Doma.cz o produkty značky Coolpad

1. Vyhlašovatelem soutěže o produkty značky Coolpad (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost Whispr Communications s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Úkolem soutěžících bude vyhledávat a sbírat vyznačená slova, která se budou objevovat v redakčních článcích na internetových stránkách http://doma.cz v období od 01.02.2016 do 26.02.2016 do 12:00 hod. Dne 26.02.2016 pak bude na internetových stránkách http://doma.cz zveřejněna křížovka, do které mohou soutěžící nasbíraná slova doplnit a zjistit tak znění soutěžní tajenky, kterou musí zaslat e-mailem na adresu soutez@doma.cz nejpozději do 29.02.2016 do 12:00 hod. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Tajenka“ a v textu zprávy kromě znění soutěžní tajenky uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://doma.cz a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny.
4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail se soutěžní tajenkou. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
5. Ze všech soutěžících, kteří zašlou správné znění soutěžní tajenky a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, budou po skončení Soutěže vylosováni tři (3) výherci, kteří získají následující ceny:
1. vylosovaný: Coolpad Modena
2. vylosovaný: Coolpad Porto
3. vylosovaný: Coolpad Big Boy
6. Správné znění soutěžní tajenky a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách http://doma.cz Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
7. Ceny budou výhercům zaslány na adresu (bydliště), kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu. Soutěžící jsou srozuměni s tím, že ceny budou zasílány pouze na adresy na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné je směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. CET 21 si vyhrazuje právo nahradit ceny uvedené v tomto herním řádu jinými cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty.
9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
11. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže.
12. Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://doma.cz.

V Praze dne 28.01.2016
___________________________________
Petr Horák, ředitel sekce nových projektů
 

 
5 hlasů
Vaše hodnocení

Přidat názor

Ke článku nejsou žádné komentáře