Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlášení »  |  Registrace »

Možností, jak se v dnešní době bránit různým podvodníkům a nečestným lidem, je naštěstí celá řada. Zorientujte se v nich.

Jak nenechat podvodníky zvítězit? Zjistěte, jaké máte možnosti

Smutek
zdroj: Thinkstockphotos Smutek
aktualizováno 25.09.2014, 00:01 | 25.09.2014, 00:01 | Krasna.cz/trm

Možností, jak se v dnešní době bránit různým podvodníkům a nečestným lidem, je naštěstí celá řada. Zorientujte se v nich.

Panu Zahradníkovi se stalo příkoří. Stavební firma, které jeho společnost dodávala materiál, mu nezaplatila poslední fakturu. Kdekdo by si možná řekl: Ech co, jedna nezaplacená faktura neznamená konec světa. Jenže pokud je částka opravdu značná, může její neuhrazení velmi negativně ovlivnit celé podnikání. V konečném důsledku může pro firmu znamenat i konec.


Pan Zahradník patří ke šťastlivcům, kteří dosud neměli zkušenosti s vymáháním svých práv. Cítí se tedy poněkud zmaten. Na koho se obrátit? Kolik to bude stát? Z novin na něj přitom útočí příběhy lidí, kteří přišli díky nepovedené soudní při o všechno. Může se to přihodit i jemu?


Mimosoudně? Jen dobrovolně


Možností, jak se v dnešní době bránit různým podvodníkům a nečestným lidem, je naštěstí více. Pokud má jedinec nebo firma, která vás nějakým způsobem poškodila, alespoň trochu dobrou vůli, můžete využít mimosoudní způsob řešení sporu. K základním možnostem mimosoudního vyrovnání sporů patří mediace nebo rozhodčí řízení. V obou případech řídí jednání osoba, která nemá status obvyklého soudce, ať už se jedná o mediátora, nebo rozhodce. Výhodou těchto způsobů řešení pří je většinou jejich rychlost a menší finanční nákladnost. „Ovšem nesmíme zapomínat na jednu důležitou věc – tyto alternativy jsou zpravidla založeny na dobrovolnosti jejich účastníků. Pokud tedy chcete využít jedné z těchto cest, musí k tomu být nakloněna i druhá strana,“ vysvětluje advokát Petr Chmelíček, který spolupracuje se společností ProcesInvest. To se bohužel panu Zahradníkovi nepoštěstilo, protistrana se totiž domluvit nechtěla.

 


Náklady na advokáta? Stokoruny i desetitisíce


Společnost ProcesInvest letos provedla ve spolupráci s agenturou Ipsos průzkum, který se týká důvěry českých podnikatelů a vysoce postavených manažerů v tuzemskou justici. Alarmující je skutečnost, že přes padesát procent respondentů, kteří se v minulosti cítili druhou stranou poškozeni, se nakonec nesoudilo. Důvodem byla velká finanční náročnost. Kolik tedy vlastně stojí obrana vlastního práva?


Vše začíná u advokáta. V prvé řadě byste si měli najít vhodného právního zástupce, někoho, kdo se v daném odvětví dobře orientuje a má s ním zkušenosti. Ve výběru hrají roli i tak zdánlivé maličkosti, jako místo působiště daného advokáta. Musíte totiž počítat s tím, že pokud za vámi bude cestovat, budete jeho náklady hradit. Co se týče samotného odměňování, nabízí se několik možností. Vše si ale s právníkem domluvte předem a pokud možno co nejpodrobněji.


První variantou je vyplácení mzdy podle počtu hodin, které nad případem strávil. Připravte se na to, že pod 500 korun za hodinu pravděpodobně žádný advokát nepůjde. Výše sazby také vychází ze složitosti případu nebo ji ovlivňuje například region, ve kterém sháníte pomoc. Dalším způsobem odměňování je platba za jeden úkon, tedy například za sepsání žaloby, za přímé zastupování před soudem či za podání odvolání. „Vedle tohoto způsobu existuje asi nejtransparentnější varianta, tedy že se dohodnete na celkové částce, kterou zaplatíte za celý případ,“ uvádí Petr Chmelíček. Tento přístup ovšem většinou nevyhledávají samotní advokáti, neboť dokážou jen obtížně určit, kolik času a úsilí jim daný případ zabere.


ČTĚTE TAKÉ:

Opravy šperků: Pozor na podvodníky + babské rady pro domácí čištění
Sňatkoví podvodníci řádí: jak je odhalit?
Prokoukněte fitness trenéra: podvodník, nebo cvičební guru


Další náklady na soudní proces představují soudní poplatky, tvořící zpravidla pět procent z vymáhané částky, výše zmiňované cestovné nebo platby za znalecké posudky. Náklady navíc stoupají ve chvíli, kdy případ postoupí do dalších stupňů řízení, např. odvolání. Rovněž musíte počítat s tím, že když kauzu prohrajete, budete muset nahradit náklady řízení protistraně. Takže ti, kteří se bojí velkých nákladů na soudní řízení, mají v lecčems pravdu.


Možnosti tu jsou…


Našemu panu Zahradníkovi nicméně zbývají ještě dvě možnosti. Pokud není jedinou obětí nesolventní firmy, může vyhledat ostatní poškozené a podat na společnost žalobu. Výhodou tohoto přístupu je to, že se veškeré náklady rozdělí mezi více lidí. Případná prohra tak tolik nebolí.


Druhou možností je externí financování soudních sporů, které však v naší republice ještě není příliš rozšířeno. „V takovém případě jdete za advokátem, který spolupracuje se společností zabývající se externím financováním soudních sporů, a seznámíte ho se svým případem. Poté záleží na společnosti, zda případ přijme, či ne. Pokud ano, přebírá veškerou finanční zodpovědnost na sebe. To znamená, že když prohrajete, nebudete muset platit náklady protistraně, nehradíte ani výlohy advokátovi a další položky. Se společností se pouze domluvíte na určitém podílu, který jí připadne z vysouzené částky,“ vysvětluje Chmelíček tuto variantu řešení soudní pře.


Jak vidno, možností vlastní obrany proti bezpráví máme v dnešní době hodně. Pro každý případ existuje určitý druh soudní i mimosoudní ochrany. V prvé řadě je ale důležité informovat se o svých právních možnostech a rovněž se nesmíte bát hájit vlastní zájmy.

 
2 hlasů
Vaše hodnocení

Přidat názor

Ke článku nejsou žádné komentáře