Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlásit »  |  Registrace »

I ty nejkvalitnější potraviny potřebují být dobře uskladněny. Správné skladování může životnost produktů několikanásobně prodloužit, špatné uchovávání může vést ke snižování výživových hodnot či dokonce k rychlému zkažení zakoupeného výrobku. Jaké...

Spíž, chladnička, mraznička: jak správně skladovat potraviny + SOUTĚŽ O TERMOTAŠKU

Termobrašna
zdroj: oficiální zdroj Termobrašna
aktualizováno 21.11.2013, 11:28 | 21.11.2013, 11:28 | doma.cz

I ty nejkvalitnější potraviny potřebují být dobře uskladněny. Správné skladování může životnost produktů několikanásobně prodloužit, špatné uchovávání může vést ke snižování výživových hodnot či dokonce k rychlému zkažení zakoupeného výrobku. Jaké zásady bychom měli dodržovat, aby potraviny vydržely co nejdéle?

Téměř každou domácnost lze rozdělit do několika skladovacích zón. Každá je něčím specifická a vhodná pro jiné druhy potravin. Jedná se o suchou, chladnou, chlazenou a mrazicí zónu.
Suchá zóna znamená, že je v místnosti přibližně 18 až 20°C s velmi nízkou relativní vlhkostí. Může se jednat třeba o regály v kuchyni, suché kuchyňské skříňky nebo dobře větranou spíž. Místo zde najdou například čaje, káva, mouka, cereálie, obilniny, těstoviny, suché luštěniny, ořechy, konzervy, sůl, koření, olej, ocet, čokoláda a sušenky, chléb a jiné pečivo.


Další zónou je takzvaná chladná zóna. Zde se teplota stabilně pohybuje kolem 12°C a relativní vlhkost vzduchu je o něco vyšší než v suchých skladech. V praxi se může jednat o dobře větraný sklep. Chladná zóna je vhodná pro skladování ovoce, zeleniny nebo brambor.


Chlazenou zónou se myslí chladnička. Teplota by se zde měla pohybovat v rozmezí 0 až 5°C, maximálně 8°C. Můžeme zde uchovávat maso, čerstvé mléko a mléčné výrobky, vejce a také načaté nespotřebované potraviny a pokrmy, například otevřená dochucovadla.


Nejchladnější zónou pro skladování je mraznička. Teplota v ní klesá až na -24°C a uchovává se zde mražená zelenina, ovoce, maso, zmrzlina a jiné zmražené produkty. Jednotlivé druhy potravin je vhodné uchovávat v oddělených zásuvkách, pro maso a ryby by měla být vyhrazena spodní zásuvka.


I samotný nákup předurčuje, jak dlouho potraviny vydrží. Z údajů na etiketě se mimo jiné dozvíme minimální datum trvanlivosti, u rychleji se kazících výrobků datum použitelnosti. Tento údaj by měl být významným vodítkem při nákupu a vyplatí se zkontrolovat, zda zboží již není prošlé. Celkově ovšem platí, že pokud chcete, aby skladované potraviny vydržely co nejdéle, vyplatí se nakoupit ty nejkvalitnější z nich. Pokud váháte nad tím, jak je rozpoznat, můžete se spolehnout třeba na produkty s národní značkou kvality KLASA.

 

O značce KLASA


Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Výrobce ji získá na tři roky a její udělování je součástí národního programu na podporu kvalitních potravin na tuzemském trhu. V současnosti mohou spotřebitelé nalézt značku KLASA na obalech celkem 1184 produktů od 226 českých a moravských výrobců. Další informace a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou dostupné na stránkách www.eklasa.cz.
 

Soutěžte s KLASOU o praktickou termotašku!


Pokrmy uvařené z prvotřídních výrobků s označením KLASA jsou poctivé a dobré. A pokud si je budete chtít vzít s sebou do práce nebo třeba na výlet, bude se vám hodit praktický freshbox.
Odpovězte na jednoduchou otázku a získejte jednu z patnácti termobrašen freshbox, v nichž pokrmy výborně udrží svoji teplotu!

 

Kdy vznikla národní značka kvality KLASA a kdo ji uděluje?


A) V roce 1999, prezident České republiky
B) V roce 2004, premiér České republiky
C) V roce 2003, ministr zemědělství České republiky

 

Svoji odpověď posílejte do 5.12. (včetně) na e-mailovou adresu soutez@doma.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „KLASA“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, email a telefonní kontakt.

 

HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže Doma.cz o termotašky
______________________________________________________________________________________

1. Vyhlašovatelem soutěže o patnáct (15) termotašek (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost Comunica, a.s. která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 21.11.2013 na internetových stránkách http://www.doma.cz, a svoji odpověď zaslat nejpozději do 05.12.2013 (včetně) na e-mailovou adresu soutez@doma.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Klasa“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, email a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.
4. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že identita výherců v podobě jméno, příjmení a místo bydliště bude zveřejněna na internetových stránkách http://www.doma.cz a dále s tím, že v případě výhry mohou být jejich kontaktní údaje poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny.
5. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
6. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosováno patnáct (15) výherců, z nichž každý získá termotašku.
7. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště uvedenou v soutěžním e-mailu. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
8. Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách http://www.doma.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
9. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. V případě nepředvídaných okolností si CET 21 vyhrazuje právo poskytnout výhercům namísto cen uvedených v odst. 6 náhradní ceny obdobného typu.
10. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Andrea Bezdíčková, koordinátor PR. V případě jakékoli nejasnosti či jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
11. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
12. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat.
13. Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách http://www.doma.cz.

V Praze dne 21.11.2013


__________________________________
Pavel Krbec, ředitel sekce nových médií
 

 
7 hlasů
Vaše hodnocení

Přidat názor

Ke článku nejsou žádné komentáře