Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlásit »  |  Registrace »

Vyhrát můžete večeři pro dva i náčiní pro domácí přípravu sushi.

SOUTĚŽ o poukaz do sushi restaurace

aktualizováno 03.05.2010, 11:38 | 30.04.2010, 00:00 | doma.cz/kat

Vyhrát můžete večeři pro dva i náčiní pro domácí přípravu sushi.

Milujete sushi, nebo jste ho naopak nikdy neochutnali? Teď máte možnost vyhrát zážitkový kupón na "Sushi večer plný překvapení“ pro 2 osoby v restauraci Miyabi, ve kterém hosté ochutnají japonské speciality včetně sushi, které jim sushi mistr připraví přímo před jejich zraky. Na závěr obdrží ještě dárkový balíček se surovinami na přípravu sushi doma.

 


Stačí odpovědět na soutěžní otázku:


Kolik let slaví letos restaurace Miyabi od svého založení ?

a) 10
b) 5
c) 15


Své odpovědi zasílejte od 30.4. do 5. 5. 2010 na e-mail redakce@doma.cz. Do předmětu e-mailu uveďte heslo "SUSHI“. V e-mailu uveďte i adresu, na kterou vám můžeme případně zaslat výhru.

 

 

Jméno Miyabi vyjadřuje styl a eleganci něčeho starého a vytříbeného, které se střetáváním s novým a dosud nepoznaným zdokonalilo. Majitelka a provozovatelka restaurace Darja Kawasumi vybrala toto jméno i v souvislosti s dynamiky transformace naší společnosti. Miyabi čerpá inspiraci z japonského čajového obřadu a snaží se uvést do reality každodennosti co nejvíce harmonie, úcty, čistoty a klidu.

 

kod
(Foto: doma.cz)


Kuchaři této restaurace si postupně osvojovali umění sushi mistrů na stážích v Japonsku a USA. Současný šéfkuchař Marek Hora s restaurací spolupracuje s přestávkou od roku 1996 a v profesi Miyabi sushi mistra zaznamenal mnoho úspěchů.

 

V loňském roce získal II.místo na I. celosvětové sushi soutěži v Šizuoce a účastnil se jako první Čech nejprestižnější sushi soutěže "Seven Sushi Samurai“ na podzim v Londýně.

 


Herní řád:
CET 21 spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“), která je provozovatelem internetových stránek http://www.doma.cz, vydává následující pravidla internetové soutěže o poukaz do japonské restaurace Miyabi v Praze (dále jen „Soutěž“).

1. Soutěž je veřejnou soutěží podle § 847 a násl. občanského zákoníku. Soutěž bude probíhat v době od 30.04.2010 do 05.05.2010.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude spolu s možnostmi odpovědí vyhlášena dne 30.04.2010 na internetových stránkách http://www.doma.cz, a svoji odpověď zaslat nejpozději do 05.05.2010 do 12:00 hod. na e-mailovou adresu redakce@doma.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „SUSHI“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště a telefonní kontakt. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich jméno, příjmení a místo bydliště budou v případě výhry zveřejněny na internetu a dále, že jejich kontaktní údaje budou v případě výhry poskytnuty provozovateli restaurace Miyabi v Praze pro účely dohody o způsobu a termínu realizace výhry.
4. Každý soutěžící se může Soutěže zúčastnit pouze jednou, tzn. že může zaslat pouze jeden e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude vylosován 1 výherce, který získá cenu v podobě pozvánky na "Suši večer plný překvapení“ pro 2 osoby v restauraci Miyabi v Praze.
6. Správná odpověď na soutěžní otázku a jméno, příjmení a místo bydliště výherce budou zveřejněny na internetových stránkách http://www.doma.cz .Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
7. Výherce bude po skončení Soutěže kontaktován prostřednictvím údajů uvedených ve výherním soutěžním
e-mailu za účelem dohody o způsobu a termínu realizace výhry. Pokud se výherce nepodaří tímto způsobem kontaktovat, bude výherci pozvánka se stanoveným termínem realizace výhry zaslána na adresu bydliště, kterou uvedl ve výherním soutěžním e-mailu.
8. CET 21 si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v odst. 5 tohoto herního řádu adekvátní náhradní cenou. Cenu není možné vymáhat právní cestou.
9. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Lucie Brabcová, vedoucí produkce. V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
11. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat.
12. Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách http://www.doma.cz .

 

 
3 hlasů
Vaše hodnocení

Přidat názor

Sábi Štěpánková 10:39 25.05.2010
Jéé tetička..