Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlásit »  |  Registrace »

Nejen aktuální větrné počasí dokáže rozdmýchat nevinný táboráček a zadělat na nepředstavitelný malér. Co dělat, i jak si poradit, když nemáte po ruce vodu?

Způsobili jste POŽÁR v přírodě? Co dělat KROK ZA KROKEM

Táborák
zdroj: Getty Images Táborák
aktualizováno 23.04.2019, 14:56 | 23.04.2019, 14:56 | doma.cz

Nejen aktuální větrné počasí dokáže rozdmýchat nevinný táboráček a zadělat na nepředstavitelný malér. Co dělat, i jak si poradit, když nemáte po ruce vodu?

Chcete-li si ve zdraví užít příjemné opékání špekáčků nebo blížící se pálení čarodějnic, stačí dodržet základní pravidla, aby se ze zábavy nestala tragédie.


Dobře vyberte místo


Místo pro ohniště by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a všech dalších hořlavých věcí, kterými se může stát i stoh, suché listí, kořeny stromů, větve apod. „Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí - např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších ohňů je vhodné ohniště oddělit až metr širokým pruhem, který bude zbavený veškerých hořlavin,“ radí Krizport, veřejný portál krizového řízení v Jihomoravském kraji.


Rozhodně nikdy nerozdělávejte oheň přímo v lese, to je – až na jasně vyhrazená a označená místa přísně zakázáno. Hrozí vám dokonce pokuta až patnáct tisíc korun.


Benzin nechte doma, vodu nikoli


„K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se velmi snadno může vymknout kontrole a může způsobit i vážné popáleniny,“ radí Krizport.


Naopak si předem nachystejte dostatek vody, vůbec nejlepší je umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Nemáte-li po ruce vodu, v nouzi může se zadušením ohně pomoci i písek nebo hlína.

 

Táborák
(Foto: Getty Images)


Za větru na táborák zapomeňte


Za silného větru nebo v období extrémního sucha v přírodě nebo na volném prostranství oheň raději vůbec nerozdělávejte. V období zvýšeného nebezpečí požárů může hejtman vašeho kraje vyhláškou dokonce zcela zakázat rozdělávání ohňů, to mimochodem hrozí i o letošních Čarodějnicích. Co platí aktuálně, se dozvíte na stránkách kraje, hasičského záchranného sboru nebo ze zpravodajství.


Buďte obezřetní


Oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru, neroznášejte jej po okolí a nikdy do něj nevhazujte výbušné předměty. Děti by neměly být u ohniště ponechány bez dozoru dospělé osoby.

 

ČTĚTE TAKÉ:

Popálené dítě? Rychle pod studenou vodu a vydržet několik desítek minut
Co mít doma po ruce pro případ lehké popáleniny
V mém bytě HOŘÍ! Co mám dělat? Víme, jak postupovat KROK ZA KROKEM


KROK PRVNÍ: Zvažte, zda to zvládnete vlastními silami


Pokud dojde k rozšíření ohně mimo ohniště, zvažte, jestli jste schopni danou situaci zvládnout vlastními silami. Mějte přitom na paměti váš aktuální zdravotní stav a nepřeceňujte své síly. Zbytečně neriskujte! Pokud si nejste jisti, je lepší utéci do dostatečné vzdálenosti od ohně a neprodleně zavolat hasiče na linku 150 nebo 112.


KROK DRUHÝ: Haste vodou, ale i hlínou


Na uhašení ohně můžete použít jakoukoli vodu, kterou máte k dispozici, v nouzi ale i lopatu, písek nebo jinou zeminu, kterou oheň udusíte.


KROK TŘETÍ: Eliminujte další rizika


Pokud můžete, odstraňte z blízkosti ohniště vše hořlavé. Jak oheň poroste, může se stát těžko zvladatelným. Pokud nedokážete uhasit požár samotný, omezte plochu, na které se rozšíří. Můžete odnosit větve a suché listí, rozhrabat povrch nebo ho zasypat hlínou, kamením, pískem. Nepomáhá-li voda na samotný, již vzrostlý požár, máčejte alespoň okolí, ať se nerozšíří ještě dál.

 

Požár
(Foto: Getty Images)


KROK ČTVRTÝ: Pozor na lidský faktor


Každá ruka přijde vhod, ne každý dokáže ale ve vzniklém chaosu jednat. Neváhejte a rozdělte úkoly: kdo nosí vodu, kdo odklízí větve, kdo sype hlínu, kdo jde navigovat hasičské auto. Sledujte pohyb ohně, ať vás neohrozí: může vám odříznout cestu do bezpečí, popálit vás, poletující jiskry mohou způsobit vznícení oděvu.


„Pokud se na vás vznítí oděv a není k dispozici dostatek vody k uhašení, neutíkejte - tím jen podpoříte hoření. Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej. Kutálejte se ze strany na stranu, dokud plameny neuhasnou - tím se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí být materiál z umělých tkanin), použijte ji k uhašení hořícího oděvu,“ doporučuje portál Krizport. Přirozenou reakcí každého člověka je utéci před nebezpečím, proto se můžete dostat do situace, že člověk, kterému začalo hořet oblečení, bezhlavě utíká. V tomto okamžiku je nutné jej zastavit, pomoci mu na zem a pokusit se uhasit hořící oblečení podle výše uvedeného postupu.


Menší děti, které nemohou nijak pomoci, nebo panikařící dospělé, raději rovnou pošlete do dostatečné vzdálenosti do bezpečí.

 

KROK PÁTÝ: Uhasili jste? Hasiče volejte i tak

 

„Požár musíte na tísňovou linku nahlásit i v případě, že se vám jej podařilo uhasit vlastními silami,“ upozorňuje Hasičský záchranný sbor České republiky. I ve zdánlivě vyhaslém ohništi se totiž mohou skrývat žhavé uhlíky a poryv větru je může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí. Nejlepší je ohniště pořádně prolít vodou, popřípadě zasypat zeminou. Při vašem odchodu se rozhodně z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné.

 
0 hlasů
Vaše hodnocení

Přidat názor

Ke článku nejsou žádné komentáře