Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlásit »  |  Registrace »

Sluch patří k nejdůležitějším lidským smyslům. Postupem věku však náš sluch slábne, a je proto důležité umět poznat první příznaky zhoršování sluchu a následně i správně o sluch „pečovat“.

Pozor na první příznaky ztráty sluchu! V ohrožení jsou již batolata

Uši
zdroj: Thinkstockphotos Uši
aktualizováno 10.09.2018, 00:04 | 10.09.2018, 00:04 | doma.cz

Sluch patří k nejdůležitějším lidským smyslům. Postupem věku však náš sluch slábne, a je proto důležité umět poznat první příznaky zhoršování sluchu a následně i správně o sluch „pečovat“.

„Sluch se nám nezhoršuje až ve stáří, jak si mnozí myslí, ale víceméně pomalinku slábne již od dětství, kdy se snižuje rozsah námi slyšených frekvencí. Rychlost zhoršení závisí nejen na naší genetické výbavě, ale velkou měrou se projevuje i hluková zátěž. Například práce v hlučném prostředí či časté poslouchání hlasité hudby,“ říká MUDr. Hana Pokorná z ORL Praha.


 

Vyšetřují se již miminka


U novorozenců se ověřuje sluch prakticky hned po narození díky plošnému vyšetřování všech novorozenců ještě před propuštěním z porodnice. Tento tzv. screening se provádí zpravidla na novorozeneckém úseku dětských oddělení či na specializovaných neonatologických odděleních nemocnic druhý až čtvrtý den po porodu, a to přístrojem na záznam otoakustických emisí. V minulosti se dělal jen u rizikových novorozenců (např. s porodní hmotností pod 1 500 g nebo narozených před 32. týdnem těhotenství, s rodinnou zátěží poruchy sluchu atd.). Dnes ho pojišťovna hradí u všech novorozených dětí. Cílem vyšetření je včasný záchyt případů trvalého postižení sluchu a včasná rehabilitace.


Miminko toto vyšetření sluchu nijak nebolí ani neobtěžuje – měření otoakustických emisí se provádí u novorozenců ve spánku nebo ve stavu klidné bdělosti. Do ucha dítěte se vloží sonda, která vysílá zvuky a zároveň zaznamenává, zda při podráždění zvukovým podnětem dochází ke kmitání tzv. vláskových buněk v uchu. Zaznamenávají se tedy projevy automatické aktivity sluchových buněk.
 

V České republice se ročně rodí 180 dětí s trvalou poruchou sluchu. V případě potřeby se u kojenců a batolat vrozená hluchota řeší většinou kochleárním implantátem, ideálně v roce a půl až druhém roce věku. Kochleární implantát je elektronická funkční smyslová náhrada umožňující sluchové vnímání přímou stimulací sluchového nervu.

 

Když hudbu v uších vystřídá doživotní šelest

 

Foniatři stále častěji upozorňují na zhoršující se sluch především mladých lidí. Na vině je příliš hlasitý poslech různých přehrávačů a vysoké decibely na koncertech a hudebních festivalech. Rizika jsou přitom alarmující a k trvalému poškození sluchu se mohou také přidat další zdravotní potíže. Vysoký krevní tlak, žaludeční vředy, infarkt nebo dokonce mozkové krevní příhody – to vše dokáže zapříčinit nadměrný hluk.

 

Mezi nejvíce ohroženou skupinu patří ale děti, nadměrný hluk na jejich uši útočí se stejnou intenzitou a důsledky bývají ještě horší. Vysoká úroveň decibelů je všudypřítomná a zvláště uvnitř rušných měst se jim dětské ucho jen stěží vyhne. Dnes není neobvyklé, že rodina tráví volný čas pohromadě i s velmi malými dětmi a potkáte je třeba i na hudebních festivalech (zde by měly děti být vybaveny chrániči sluchu).


Rizika poslechu hlasité hudby by měli brát rodiče v potaz. Sluchové vady se totiž projevují také zhoršeným porozuměním řeči, které dokáže zapříčinit i špatný prospěch dítěte ve škole. Se zhoršujícím sluchem klesá u mnoha lidí také sociální inteligence, hůře jednají s lidmi, uzavírají se do sebe a špatně navazují kontakty s ostatními. „Od 3 let věku je vyšetření sluchu součástí každé preventivní prohlídky u praktického lékaře pro děti a dorost. Nezapomeňte, že dítě je má absolvovat každé dva roky,“ radí Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí.

 

Seniorka
(Foto: oficiální zdroj)


Zhoršování sluchu nepodceňujte


„Sluch je významný prvek komunikace mezi lidmi. Preventivními opatřeními je možné dosáhnout výrazného snížení výskytu problému nedoslýchavosti. V našem prostředí je důležitá zejména péče o vrozené těžké vady sluchu, o poruchy sluchu získané a podmíněné věkem, které jsou v řadě případů podceňované, ale se stárnutím populace nabírají na důležitosti,“ upozorňuje Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., předseda České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku České lékařské společnosti J. E. Purkyně.


Na světě je více než 360 milionů lidí s omezující ztrátou sluchu. Nejvíce postiženými jsou děti (vrozené vady sluchu, následky infekcí a úrazů) a starší lidé (věkem podmíněné poruchy sluchu). Podle údajů WHO je 1 člověk ze 3 starších 65 let postižen ztrátou sluchu. Neléčená ztráta sluchu může přispět k sociální izolaci, úzkostem, depresím a kognitivním poruchám.


Lidé slyší, ale nerozumí


Problémy se sluchem začínají tak, že se snižuje sluchová ostrost. Opravdové problémy se sluchem pak většinou přicházejí okolo 60. roku. Nejčastěji se projevují tak, že člověk slyší konverzaci, ale již přesně nerozumí každému slovu. Problémy jsou největší v hlučném prostředí nebo v místnosti, kde hovoří více lidí najednou.


Jedinci trpící začátkem nedoslýchavosti mohou mít také potíže rozumět lidem, kteří mají příliš vysoký hlas. To souvisí s tím, jak se s věkem mění frekvenční rozsah sluchu. Problémy začínají oslabeným vnímáním vysokých tónů a zvuků. Lidé se pak často nevědomky při konverzaci spoléhají na odezírání ze rtů.

 

„Příčinou nedoslýchavosti je, pokud pomineme genetiku a hlukovou zátěž, postupující zhoršení prokrvení centrální nervové soustavy spolu s prohlubujícími se změnami na cévním řečišti. Zde vlivem aterosklerózy dochází ke zmenšení průtoku krve, a tím snížení výživy buněk,“ vysvětluje MUDr. Hana Pokorná.


ČTĚTE TAKÉ:

Pasivní kouření poškozuje sluch
Jak je na tom váš zrak? Otestujte si ho s jednoduchou mobilní aplikací
Jak se vyvíjí zrak dítěte a jak o něj správně pečovat?


Jak pečovat o sluch?


Pro udržení dobrého sluchu je nejdůležitější prevence. Nevystavujte se velkému hluku, dodržujte zdravou stravu, která snižuje riziko vzniku aterosklerotických plátů v krevním řečišti, tak aby sluchový orgán byl zvláště v těch nejvyšších úrovních dobře zásoben krví. Pokud dojde k poškození těchto buněk, nelze je již vyléčit, proto je velmi důležitá prevence. Dobré je užívat například vitamíny skupiny B, zvláště B1 a B12, které se vyskytují například v droždí.

 

Ztráta sluchu představuje významnou globální zdravotní zátěž, více než 5 % světové populace – 360 milionů lidí – žije se závažným postižením sluchu a toto číslo by se do roku 2050 mělo ztrojnásobit na 1,2 miliardy. Podle Světové zdravotnické organizace existuje přibližně 72 milionů lidí, kterým by mohlo pomoci použití sluchových pomůcek.


Ztráta sluchu obvykle není považována za závažný zdravotní problém. Neřešená ztráta sluchu však může mít vliv na všechny aspekty života, od rozvoje řeči a jazyka až po vzdělávání, kariéru a sociální interakce. U dětí je včasný zásah zásadní, aby mohly rozvíjet dovednosti v oblasti ústní komunikace a detekce zvuku stejným tempem jako slyšící děti. V dospělosti je ztráta sluchu spojena s depresemi, demencí a zvýšeným rizikem špatného zdravotního stavu, stejně jako vyššího rizika nezaměstnanosti.

 

Nové technologie zjednoduší život


Nedoslýchavost může velmi snížit kvalitu běžného života, kdy správně nerozumíme. Při běžné konverzaci si lidé mohou pomoci odezíráním ze rtů, ale například při telefonování nastávají opravdové komunikační problémy. Naštěstí dnešní moderní technologie myslí i na to a seniorům je k dispozici velká škála pomůcek, které jim dokážou usnadnit život:


* V závažnějších případech nedoslýchavosti je možnost použití naslouchadel. Zde je ale nutné navštívit lékaře, který doporučí nejen vhodný typ sluchadla, ale také zajistí individuální výrobu koncovky, která je pro každého jedince jiná dle tvaru zvukovodu.
 

Naslouchátko
(Foto: oficiální zdroj)

 

* Alternativou k naslouchacím pomůckám jsou od 80. let minulého století tzv. kochleární implantáty, tedy protézy pro částečnou nebo úplnou náhradu řetězce středoušních kůstek. Skládají se z přijímače umístěného ve skalní kosti a jemného svazku elektrod zavedených do hlemýždě. Vnější část tvoří zvukový procesor. Nadějí pro neslyšící je podle amerických vědců implantát nové generace, který by se měl umisťovat přímo do sluchového nervu v uchu. „Kochleární implantační systém může být účinným řešením pro lidi s těžkou až velmi těžkou poruchou sluchu. Toto řešení pomáhá tam, kde naslouchací pomůcky mají jen malý anebo žádný přínos,“ říká Ing. Jan Odstrčilík, distributor kochleárních implantátů značky Med-El.

 

* Na trhu je již zvukový procesor Cochlear Nucleus 7, zvukový procesor určený přímo pro kochleární implantát, který je kompatibilní se mobilními telefony. „Přímé streamování otevírá lidem se ztrátou sluchu dveře k uskutečňování telefonních hovorů, k poslouchání hudby ve vysoké stereo kvalitě, ke sledování videí i k hovorům FaceTime streamovaným přímo do jejich kochleárního implantátu,“ říká Stuart Thomas, generální ředitel Cochlear.


* Na trhu jsou také speciální telefony přizpůsobené sluchovým omezením. „Při vyzvánění i hovoru tyto telefony nevyužívají běžné frekvence, které jsou běžné u většiny mobilních telefonů, ale naopak frekvence pro seniory dobře slyšitelné, tedy 500 až 250 Hz. Telefony nabízí také efektivní potlačení rušivého okolního hluku či přímou kompatibilitu s naslouchátky. Právě ta není u telefonů vždy samozřejmostí,“ říká Dominika Uhrová ze společnosti Doro, která speciální telefony vyrábí.


* Na trhu jsou k dispozici sluchátka beyerdynamic Aventho, která nastaví zvuk dle sluchových schopností jednotlivce. Technologie zvukové personalizace spočívá v tom, že uživatel šestiminutovou poslechovou zkouškou sám určí, která frekvenční pásma vnímá silněji a která naopak méně. Po absolvování tohoto osobního testu sluchu je upraven ekvalizér sluchátek tak, že zdůrazní frekvence, v nichž má uživatel sluchový propad a naopak. Výsledkem je profil ideální reprodukce nastavený na míru každému posluchači, jenž se ukládá přímo do sluchátek.

 
0 hlasů
Vaše hodnocení

Přidat názor

Ke článku nejsou žádné komentáře